Bli medlem!
Bli medlem
Meny

Söka pengar

Du kan söka pengar från UNF Dalarna för till exempel deltagaravgifter på kurser/arrangemang, resor till kurser/arrangemang och bidrag till ett arrangemang du vill genomföra. Distriktsstyrelsen kommer ta upp din ansökan på sina styrelsemöten, ibland tar det mer än en månad innan din ansökan blir behandlad.

För att bli beviljad bidrag ska du som medlem betalt medlemsavgiften för 2016 och skicka in din ansökan senast 3 veckor innan pengarna ska användas. 

För att söka pengar kan du fylla i formuläret nedan eller skicka din ansökan till sa16elisor@falufri.se.

För- och efternamn*
Förening*
Telefonnummer*
E-postadress*
Hur mycket söker du?*
Till vad söker du pengar?*
Datum då pengarna ska användas*
Varför ska distriktsstyrelsen bidra?*
Beskriv utförligare det pengarna ska gå till*

Logo FacebookUNF Dalarnas Facebook-grupp