Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. Vi finns i ca 125 föreningar över hela landet och all vår verksamhet skapas av våra egna medlemmar. Det gör att vi har ett brett omfång av olika sorters verksamhet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, men vi agerar politiskt! Vi låter politikerna veta vad vi tycker i frågor som är viktiga för oss. Vi har kontakt med politiker på lokalplanet och på riksnivå. Vi skriver insändare och gör ölköpskontroller för att se om butikerna säljer alkohol till minderåriga. Våra medlemmar har mängder av kurser att välja mellan, allt för att utveckla det egna engagemanget.

En stor del i vår verksamhet bygger på demokrati och internationellt arbete. Vi ger medlemmarna demokratiska verktyg för att påverka, medvetna om att det ger respekt för vår organisation. Den internationella solidariteten är en viktig del som vi bland annat utvecklar genom stort utbyte och samarbete med länder över hela världen.

Medlem i UNF kan vem som helst mellan 13 och 25 år vara, och just nu är vi över 5000 medlemmar i hela landet. Som medlem i UNF lovar du att att inte dricka alkohol eller bruka andra droger samt att du tror på alla människors lika värde.

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

UNF:s medlemslöfte