Är du den vi letar efter? Vill du hjälpa distriktets föreningar? Vara bryggan mellan distriktsstyrelsen och föreningsstyrelsen? Då borde du vara med i våran faddergrupp!

Faddergruppen kommer bestå av medlemmar som vill hjälpa föreningar genom att vara en stödpelare och kontaktperson. Faddergruppen kommer arbeta med att se till att föreningar får det stöd de behöver, hjälpa till vid evenemang/träffar etc.